Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12911
Title: Zniesienie pańszczyzny na Spiszu w latach 1931-1934
Other Titles: The Abolition of Corvée in Spisz in the Years 1931–1934
Authors: Ciągwa, Józef
Keywords: pańszczyzna (zsellérség, želiarstvo); zniesienie pańszczyzny; Spisz (Spiš, Scepusium, Szepesség, Zips); ustawy węgierskie: IX/1848; ustawy węgierskie: XI/1848; ustawy węgierskie: XXV/1896; ustawa Sejmu RP z dnia 20 marca 1931 r.
Issue Date: 2016
Citation: Studia Iuridica Lublinensia, Vol. 25, nr 3 (2016), s. 165-178
Abstract: Spisz (Spiš, Scepusium, Szepesség, Zips) należał do 1918 r., tak jak cała Słowacja, do Króle-stwa Węgierskiego (Magyar Királyság, Uhorské kráľovstvo). Na mocy decyzji Rady Ambasado-rów z dnia 28 lipca 1920 r. mała część (170 km²), czyli 4,64% żupy spiskiej (spišská župa, comi-tatus scepusiensis, szepes megye, zipser Komitat), została przyłączona do II Rzeczypospolitej. Na inkorporowanym przez Polskę terytorium znajdowało się 14 wsi, w których mieszkało około 9000 ludzi. W trzech wioskach polskiego Spisza – Falsztyn, Niżne Łapsze, Niedzica – stosunki pań-szczyźniane (zsellérség, želiarstvo, żelarstwo) przetrwały do 1934 r. Stało się tak dlatego, że dwie ustawy węgierskie (nr IX/1848 i nr XI/1848) znosiły powinności feudalne jedynie poddanych ur-barialnych (urbéri zsellérek, urbárialní želiari), nie likwidowały natomiast pańszczyzny i innych powinności feudalnych żelarzy umownych (egyezményi zsellérek, zmluvní želiari, kontraktuali-sti). Zniesienie pańszczyzny tej grupy żelarzy i ich uwłaszczenie nastąpiło dopiero na podstawie ustawy węgierskiej nr XXV/1896. Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 26 października 1921 r. w przedmiocie przepisów prawnych, obowiązujących na obszarze Spisza i Orawy należących do Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U., nr 89, poz. 657), wspomniana ustawa obowiązywała również w Polsce. Polski ustawodawca zdecydował jednak, spełniając przedplebiscytowe obietnice, o wy-daniu polskiej ustawy znoszącej żelarstwo w Falsztynie, Niżnych Łapszach i Niedzicy. Ustawa z dnia 20 marca 1931 r. o zniesieniu żelarstwa likwidowała pańszczyznę i inne powinności feu-dalne żelarzy umownych oraz dokonywała ich uwłaszczenia. Zniesienie żelarstwa i uwłaszczenie nastąpiło w latach 1933–1934 w drodze wykupu. Ustawa polskiego Sejmu określała cenę wykupu 1 ha ziemi ornej pierwszej klasy na 216 zł, a więc zapewniała korzystniejsze warunki wykupu niż węgierska ustawa nr XXV/1896.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12911
DOI: 10.17951/sil.2016.25.3.165
ISSN: 1731-6375
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ciagwa_Zniesienie_panszczyzny_na_Spiszu.pdf462,95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons