Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1295
Tytuł: Pogranicza reportażu - dawne i nowe
Autor: Frukacz, Katarzyna
Słowa kluczowe: reportaż; gatunki literackie
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5, Gatunek a granice" (S. 419-426). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The aim of the text was to redefine the concept of borderline character of a reportage, in the age of the progressing multimediality and generic hybridization. The author discusses the connections among the reportage poetics, the Internet blogosphere, the “website” journalism, the public relations texts, and the news varieties. She consecutively characterises the literary modifications of the genre, which result from the reportage writers’ experimental approach to the source material. The blurring of the genological frame of the reportage is related to the convergence phenomenon, as well as to the interactive fomula of reception accepted in the contemporary media.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1295
ISBN: 9788380123472
9788380123489
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Frukacz_Pogranicza_reportazu.pdf399,69 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons