Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12955
Title: Awatary współczesnych tłumaczy : kopista i kompilator
Authors: Adamowicz-Pośpiech, Agnieszka
Keywords: Kompilator; Kopista
Issue Date: 2018
Citation: "Między Oryginałem a Przekładem" T. 24, nr 40 (2018), s. 79-95
Abstract: Tytuł szkicu celowo jest sformułowany przekornie wobec dotąd wymienianych kulturotwórczych ról tłumacza literackiego [Krysztofiak, 1999: 173]: „pełnoprawnego pisarza” [Pieńkos, 2003: 380], „ambasadora” kultury oryginału [Jarniewicz, 2012: 23], „legislatora” ustanawiającego nowe prawo artystyczne w kulturze docelowej [ibidem: 26], a nawet „drugiego autora” [Legeżyńska, 1999: 20-29; 1997: 42]. Niestety, najnowsze tendencje rynkowe i komercyjne wydają się kwestionować wiele z opisanych przez badaczy doniosłych zadań tłumacza. Niniejszy szkic w oparciu o badania przeprowadzone przez Annę Moc i Krzysztofa Fordońskiego oraz własne analizy najnowszych przekładów literatury anglojęzycznej ma na celu ukazać nowe role tłumaczy uwarunkowane kryteriami rynku ...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12955
DOI: 10.12797/MOaP.24.2018.40.05
ISSN: 2391-6745
1689-9121
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamowicz-Pośpiech_Avatars_of_contemporary_translators_Content.pdf525,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons