Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1296
Tytuł: Relacje i transgresje w obszarze pola gatunkowego portalu motoryzacyjnego
Autor: Wilczek, Wioletta
Słowa kluczowe: gatunki dziennikarskie; portale motoryzacyjne
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5, Gatunek a granice" (S. 436-444). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article concerns the coexistence and interdiffusion of various speech genres within the automotive Internet portals. Their inter-generic borderline characteristic, creating new quality and determining the specificity of motorization enthusiasts, is the subject to the present analysis. The category of Internet portals, which includes many other speech genres and posits the mutual interference and transgression of formal borders, constitutes the overriding structure combining variety of forms and contents, mostly determined by the theme.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1296
ISBN: 9788380123472
9788380123489
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wilczek_Relacje_i_transgresje.pdf423,82 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons