Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12972
Title: Zmiany krajobrazu Beskidu Śląskiego i Żywieckiego w percepcji mieszkańców a jego ochrona
Other Titles: The social perception of landscape changes in the Silesian and Zywiec Beskids and its conservation
Authors: Sobala, Michał
Keywords: Beskid Śląski; Beskid Żywiecki
Issue Date: 2018
Citation: "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego" Nr 39, [z.] 1(2018), s. 173-187
Abstract: Dla skuteczności ochrony krajobrazu duże znaczenie ma partycypacja społeczna. Stąd istotna jest wiedza na temat percepcji krajobrazu przez mieszkańców. Celem opracowania było zbadanie percepcji zmian krajobrazu przez mieszkańców wybranych miejscowości powiatu żywieckiego oraz poznanie ich opinii na temat kierunków tych zmian, co stanowi pierwszy etap badań nad próbą rozpoznania wśród mieszkańców gotowości do partycypacji w działaniach na rzecz krajobrazu. Przeprowadzone badania sondażowe wykazały, że mieszkańcy negatywnie oceniają krajobrazowe skutki porzucania działalności rolniczej, natomiast na ogół pozytywnie oceniają estetykę obszarów zabudowanych. Krajobrazy pasterskie w Karpatach, podlegające w ostatnich latach szczególnej ochronie, znajdują się poza zasięgiem codziennej percepcji mieszkańców. Znajomość tego faktu może mieć duże znaczenie dla możliwości angażowania społeczeństwa w czynną ochronę tych krajobrazów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12972
DOI: 10.30450/201810
ISSN: 2391-5293
1896-1460
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sobala_Zmiany_krajobrazu_Beskidu_Slaskiego_i_Zywieckiego.pdf745,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons