Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1303
Tytuł: "Grenzkreisleiter"? Kierownicy powiatowi zabrzańskiej NSDAP w latach 1932-1940
Autor: Węcki, Mirosław
Słowa kluczowe: NSDAP; Zabrze; 1932-1940
Data wydania: 2012
Źródło: Wieki Stare i Nowe, T. specjalny (2012), s. 297-330
Abstrakt: The author of the text presents a profile of four province managers of NSDAP in Zabrze (Hindenburg) (Walter Podolski, Max Fillusch, Alfred Jonas and Johannes Schweter) between 1932 and 1940. Outlining their biographies, he shows the role the officials of that ranking played in the structure of Hitler’s party. On the basis of the archive materials, he presents the life path of each of them, showing the secrets of their activity. The author also tries to make a classification of the actions taken by them, and attitudes they presented.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1303
ISSN: 1899-1556
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wecki_Grenzkreisleiter.pdf525,68 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons