Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1305
Tytuł: Prawo do ponownego zatrudnienia w ustawie o zwolnieniach grupowych
Autor: Torbus, Urszula
Słowa kluczowe: Pierwszeństwo zatrudnienia; Rozwiązanie stosunku pracy
Data wydania: 2008
Źródło: Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, T. 17 (2008), s. 45-62
Abstrakt: According to the 2003 act, the right to re-employment is given only to the employees dismissed collectively, with the exception of those dismissed individually, which leads to the disorganization of the axiology of dismissals for the reasons not concerning the employees. At the same time, the right in question bides irrespective of the reason for employment, comprising also the employees dismissed because of the announcement of institution bankruptcy or liquidation. The admission of the possibility of declaring the aim to make use of the right to re-employment only to the already dismissed employees reduces the scope of employee protection. The right to re-employment is forward and was restricted in time two deadlines of its realization. The employee can declare the intention to make use of the right which he/she deserves within the year since the of work relationship termination. The very deadline is preclusive, which means that the employee’s right expires after a year in case he/she does not submit it. Planning the re-recruitment within the period of 15 months after the collective dismissal, the employer must be aware of the obligation to employ his/her former employees in the first place. This deadline should be treated as a substantive law term which means that its expiration enforces the employer to refuse to establish the work relationship. In view of the necessity to protect the employee’s interest which he/she might be disposed of de lege lata, it is essential to define the compensatory sanction in case an unjustified refusal to employ the employee in a given period of time takes place. The employee’s claim, though, does not expire, but should be changed into the compensatory one.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1305
ISSN: 0208-5003
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Torbus_Prawo_do_ponownego_zatrudnienia.pdf511,29 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons