Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1310
Tytuł: Usługi gastronomiczne w Sosnowcu
Autor: Duś, Edward
Zuzańska-Żyśko, Elżbieta
Słowa kluczowe: usługi gastronomiczne; Sosnowiec
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Geographia. Studia et Dissertationes, T. 32 (2010), s. 101-120
Abstrakt: The article describes gastronomical base in Sosnowiec, one of the Silesian region towns. The purpose of analysis is characterization of gastronomical buildings structure and its special layout. The bases of study are the results of local research collected in January 2009 by the students of geography. The identified objects including 274 gastronomical buildings were divided into 3 groups: feeding, complementary and gastronomical points (fig. 2). The greatest part of 50% in gastronomical market structure belongs to complementary posts which includes beer-houses, pubs, cafes, confectionaries and night clubs. Feeding posts: restaurants, pizzerias, different kinds of bars and more and more popular fast-foods are equal to 46% of gastronomical buildings. (fig 3). Gastronomical points were not of great importance. The layout of gastronomical buildings shows a big variation and visible hierarchy in urban space (fig. 5, 6). The most important is a town centre and nearby areas. Into the farer distance from the centre the gastronomical chain was underdeveloped in spite of considerable population in some cases.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1310
ISSN: 0208-5054
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNoZ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dus_Uslugi_gastronomiczne.pdf1,57 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons