Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13328
Title: Descrierea, conţinutul şi caracterul limbajului în examinarea forţională a semnăturilor privind vopsele
Other Titles: Descriptive, content and language features in forensic examination of signatures on paintings
Authors: Widła, Tadeusz
Widła, Halina
Keywords: criminalistica; examinarea medico-legala a semnăturilor; examinarea documentelor; examinarea semnăturilor artistului; criminalistics; forensic examination of handwriting; questioned signatures; document examination; examination of artist’s signatures
Issue Date: 2018
Citation: Revista de criminologie, criminalistică şi penologie, 2018, nr 3, s. 73-95
Abstract: Articolul prezintă câteva aspecte ale cercetării publica te în două studii şi două articole. În primul rând, discută fenomenul semnăturilor cu problemele pe care le generează: tipologia şi statutul lor juridic. În continuare, se prezintă metodologia de analiză a experŝilor ca rezultat al cercetării sublinia te. În cele din urmă, se concentrează asupra metodelor de descriere a caracteristicilor scrierii de mână şi a modului de a stabili regularităŝile de scriere a scrierii de mână care guvernează obiceiurile scriitorilor.
Description: The article summaries some aspects of the research published in two studies and two articles. First, it discusses the phenomenon of signatures with the problems it generates: their typology and legal status. Next, it presents the methodology of expert analysis as the outcome of the outlined research. Finally, it focuses on the methods of how to describe handwriting characteristics and how to establish the handwriting regularities which govern writers’ habits.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13328
ISSN: 1454 -5624
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Widla_Descrierea_contonutil.pdf1,29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons