Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13407
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSzczurek-Boruta, Alina-
dc.date.accessioned2020-04-02T05:25:17Z-
dc.date.available2020-04-02T05:25:17Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationA. Szczurek-Boruta, K. Jas (red. nauk.), "Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym, kulturowym : wyzwania, powinności pedagogiki, zadania" (S. 7-11). Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałekpl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8019-695-7-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/13407-
dc.description.abstractZróżnicowanie warunków życia wzrasta, problemem społecznym jest zaspokojenie potrzeb ludzi najbiedniejszych, upośledzonych społecznie i kulturowo, upośledzonych przez los lub bezradnych wobec otaczającego świata. Pedagogika jako dyscyplina nauki i edukacja jako obszar praktyki mogą przyczynić się do pokonywania rozmaitych podziałów, uprzedzeń, stereotypów, przejawów dyskryminacji, stwarzając szanse na trwanie uniwersalnych wartości, kierowanie się nimi w życiu indywidualnym i zbiorowym.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherToruń : Wydawnictwo Adam Marszałekpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectczłowiek wykluczonypl_PL
dc.subjectczłowiek zagrożony wykluczeniempl_PL
dc.subjectwykluczenie społecznepl_PL
dc.subjectwykluczenie edukacyjnepl_PL
dc.subjectwykluczenie kulturowepl_PL
dc.titleWprowadzeniepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczurek_Boruta_Wprowadzenie.pdf328,92 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons