Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13457
Tytuł: Fragmenty kopalnego meteorytu z Lechówki: charakterystyka mineralogiczna i geochemiczna
Tytuł równoległy: Fragments of strongly weathered meteorite from Lechówka: mineralogical and geochemical characterisation
Autor: Szopa, Krzysztof
Karwowski, Łukasz
Krzykawski, Tomasz
Brachaniec, Tomasz
Słowa kluczowe: paleometeorite; taenite; kamacite; schreibersite; Lechówka
Data wydania: 2017
Źródło: "Acta Societatis Metheoriticae Polonorum" Vol. 8 (2017), s. 100-109
Abstrakt: Fossil iron meteorites are extremely rare in the geological sedimentary record. In the boundary clay from the outcrop at the Lechówka quarry (Poland), fragments of the paleometeorite were found in the Cretaceous-Paleogene boundary clay layer. The fragments of meteorite (2–6 mm in size) and meteoritic dust are metallic-grey in colour. Analyses of the meteorite from Lechówka reveal the presence of Ni-rich minerals with a total Ni amount of 2–3 wt%. They are represented by: taenite, kamacite, schreibersite, Ni-rich magnetite, and Ni-rich goethite. The investigated remnants of paleometeorite apparently represent an independent fall and does not seem to be derived from the K-Pg impactor.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13457
ISSN: 2080-5497
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szopa_Fragmenty_kopalnego_meteorytu_z_Lechowki.pdf4,34 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons