Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1346
Tytuł: Palabras desnudas Sobre la fuerza expresiva de la poesia espanola traducida al polaco por Carlos Marrodan Casas
Autor: Gutkowska-Ociepa, Katarzyna
Słowa kluczowe: Carlos Marrodán Casas; Generation of 1950; translation criticism; contemporary Spanish poetry
Data wydania: 2012
Źródło: Romanica Silesiana, No. 7 (2012), s. 299-310
Abstrakt: The article explores the characteristics of the poetic translation as well as the techniques used by Carlos Marrodán Casas (without a doubt one of the best known Polish translators of Spanish and Ibero-American Narrative) who has dedicated himself — more than once — to translating Spanish poetry. The study focuses on his attempts to introduce a selection of poems by Ángel González and Francisco Brines to the Polish readers. Both poets represent the Generation of 1950s and are perceived as two of the most creative authors of the lyrical, self-oriented poetry that goes beyond the limitations of the self by broadening the scope of expression with the wider and universalistic perspective. The accurateness of stylistic and formal choices made by the translator is examined on the basis of the translation criticism, in its descriptive as well as evaluative dimension.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1346
ISSN: 1898-2433
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gutkowska_Palabras_desnudas_Sobre_la_fuerza_expresiva_de_la_poesia_espanola.pdf650,27 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons