Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/135
Tytuł: On some ideal related to the ideal (v0)
Autor: Kalemba, Piotr
Słowa kluczowe: Continuum hypothesis; Ideal (v0); Ideal isomorphism; Ideal type
Data wydania: 2015
Źródło: Open Mathematics, vol. 13, iss. 1 (2015), s. 421-425
Abstrakt: The ideal (v0) is known in the literature and is naturally linked to the structure [ω]ω. We consider some natural counterpart of the ideal (v0) related in an analogous way to the structure Dense(ℚ) and investigate its combinatorial properties. By the use of the notion of ideal type we prove that under CH this ideal is isomorphic to (v0).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/135
DOI: 10.1515/math-2015-0039
ISSN: 2391-5455
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kalemba_On_some_ideal_related_to_the_ideal_v0.pdf399,56 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons