Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1350
Tytuł: Uwarunkowania i konsekwencje przemian społeczno-gospodarczych Czeladzi
Autor: Zuzańska-Żyśko, Elżbieta
Sitek, Sławomir
Słowa kluczowe: przemiany społeczno-gospodarcze; Czeladź
Data wydania: 2013
Źródło: Geographia. Studia et Dissertationes, T. 35 (2013), s. 91-107
Abstrakt: In the article a process of social and economic transformations was presented as well as potential directions of urban development. Czeladz has undergone a radical transformation from an industrial city to a service centre. Those changes have not brought proportional financial benefits for the citizens and the local authorities yet. An opportunity for Czeladz can be suburbanization processes taking place within this area. Central location, good transport availability and open space allotted for construction give Czeladz an opportunity to become an attractive place of residence.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1350
ISSN: 0208-5054
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNoZ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zuzanska_Uwarunkowania_i_konsekwencje_przemian.pdf2,33 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons