Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1351
Tytuł: Obroty myśli : wiersze Edwarda Balcerzana
Autor: Pawelec, Dariusz
Słowa kluczowe: Edward Balcerzan; poezja lingwistyczna; strategie liryczne; sytuacja liryczna; pastisz; przekład intersemiotyczny
Data wydania: 2009
Wydawca: Instytut Mikołowski
Źródło: E. Balcerzan, "Wiersze niewszystkie" (S. 5-18). Mikołów : Instytut Mikołowski
Abstrakt: Autor proponuje wykorzystanie teoretyczno- i historycznoliterackich dokonań Edwarda Balcerzana procesie poznawania jego twórczości poetyckiej. Ten naturalny kontekst poznawczy kusi rozległością materiałów i pomysłów do tego, by zastosować go w roli swoistego „wewnętrznego” klucza do rozumienia i opisania ogłaszanych przez badacza wierszy. Pierwszym odniesieniem intertekstualnym może trop prowadzący do jego ulubionych poetów, aby w ich dziele poszukiwać wsparcia w zbliżaniu się do propozycji poetyckich autora "Granicy na moment". Podpowiedzi w tym zakresie dostarczą naturalnie szkice i książki Edwarda Balcerzana poświęcone polskiej poezji oraz pastisze pokrewnych poetyk (Karpowicza, Wirpszy, Białoszewskiego). Odrębne miejsce na mapie lekturowych i naukowych zainteresowań Edwarda Balcerzana zajmuje Julian Przyboś, jeden z najczęściej i najwnikliwiej przez niego komentowanych poetów. Nie może go zatem zabraknąć w roli odwrotnej, jako przewodnika po wierszach swojego znawcy. Szkic proponuje odczytywanie Balcerzana Balcerzanem, tak aby na jego własnej twórczości sprawdzić działanie rozmaitych konceptów teoretycznych, interpretacyjnych, krytycznych czy dydaktycznych, które stanowią znak rozpoznawczy badacza literatury i poety, podejmuje próbę rozpoznania wierszy uczonego-poety w sieci odkrytych przez niego samego prawidłowości.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1351
ISBN: 978-83-60949-44-3
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pawelec_Obroty_mysli.pdf508,08 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons