Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13527
Title: Personalistyczna wizja małżeństwa : idealizm czy realizm?
Authors: Pastwa, Andrzej
Keywords: małżeństwo; idealizm; realizm; personalizm
Issue Date: 2004
Citation: Ius Matrimoniale, T. 9, nr 15 (2004) s. 7-24
Abstract: Głęboki humanizm pontyfikatu Jana Pawła II określają dziś słowa z jego pierwszej i zarazem programowej encykliki „Redemptor homi­nis”: „człowiek jest drogą Kościoła”1. Namysł nad osobą, która ze względu na swoją ludzką godność zasługuje wyłącznie na afirmację, prowadzi Ojca św. do prawdy o małżeństwie i rodzinie - „środowisku”, w którym człowiek może bytować „dla niego samego” poprzez bezin­teresowny dar z samego siebie2, i tym samym urzeczywistniać się jako „dobro wspólne” całej ludzkiej społeczności3. Wyraźnie społeczne („komunijne”) nachylenie myśli papieskiej - wyrastającej z personalistycznej doktryny Vaticanum II - znakomicie tłumaczy okoliczność, iż ową myśl konsekwentnie zapładnia odniesienie do biblijnego „począt­ku” („teologia ciała”) (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13527
ISSN: 1429-3803
2353-8120
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pastwa_Personalistyczna_wizja_malzenstwa.pdf869,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons