Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13558
Title: Dzieło mistrza chwili - recenzja
Authors: Szatanik, Zuzanna
Keywords: eseje; German Ritz; literatura; historia literatury; płciowość w literaturze; recenzja
Issue Date: 2003
Citation: Er(r)go, Nr 6, z. 1 (2003) s. 159-165
Abstract: Recenzja książki: CIAŁO PŁEĆ LITERATURA. Prace ofiarowane Profesorowi Gennanowi Riizowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Magdalena Hornung, Marcin Jędrzejczak, Tadeusz Korsak. Wstęp Andrzej Borowski. Warszawa, Wiedza Powszechna 2001. s. XXIV, 727.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13558
ISSN: 1508-6305
2544-3186
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szatanik_Dzielo_mistrza_recenzja.pdf388,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons