Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1357
Tytuł: "Syngue sabour" et "Maudit soit Dostoievski" d'Atiq Rahimi : le feminin et le masculin dans le monde integriste
Autor: Zdrada-Cok, Magdalena
Słowa kluczowe: civil war in Afghanistan; fundamentalism; femininity and masculinity; narrative strategies; intertextual relations
Data wydania: 2013
Źródło: Romanica Silesiana, No. 8, t. 1 (2013), s. 245-254
Abstrakt: Syngué sabour and Maudit soit Dostoïevski by Atiq Rahimi : the Feminine and the Masculine in the Fundamentalist World The article aims at the analysis of Syngué sabour and Maudit soit Dostoïevski by Atiq Rahimi. The study is concentrated on the ideological construction of femininity and masculinity in the world dominated by fundamentalism and war (Afghanistan civil war in the 90s). The article researches some intertextual relations (between Rahimi and Dostoïevski) and the narrative strategies which represent the relationship between the individual and the political power.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1357
ISSN: 1898-2433
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zdrada_Cok_Syngue_sabour_et_Maudit_soit_Dostoievski.pdf467,24 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons