Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13602
Tytuł: SEM studies of ore minerals in skarns from Garby Izerskie, Karkonosze-Izera Block, South-Western Poland
Autor: Rybicki, Maciej
Karwowski, Łukasz
Banasik, Kamila
Słowa kluczowe: SEM; bismuth telluride; acanthite; native bismuth; native gold; native silver; skarns; Garby Izerskie
Data wydania: 2013
Źródło: Contemporary Trends in Geoscience, Vol. 2 (2013), s. 61-66
Abstrakt: In "Stanisław" quarry, that is located on Garby Izerskie, ore minerals-bearing calc-silicate skarns were found in 2009. The sam-ples were studied using microscopical meth-od of reflected light and scanning electron microscopy (SEM). Based on SEM study, the predominant ore minerals in investi-gated samples are chalcopyrite, pyrrho-tite, bismuth telluride and native bismuth. Moreover, acanthite, native gold and native silver were also identified. Our studies are the first report of above mentioned miner-als from the Garby Izerskie area.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13602
DOI: 10.2478/ctg-2014-0009
ISSN: 2299-8179
2084-5707
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rybicki_SEM_studies.pdf2,86 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons