Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13630
Title: Hymnodia : teologia dźwięku
Authors: Reginek, Antoni
Keywords: hymnos; hymnodia
Issue Date: 2002
Citation: Ruch Biblijny i Liturgiczny, T. 55 (2002), nr 1, s. 31-40
Abstract: Grecki termin hymnos obejmuje, w najszerszym tego słowa zn a- czeniu, śpiewaną poezję relig ijną z zaakcentowaniem chwały i dzię k- czynienia. Już św. Augustyn w komentarzu do Ps 148 definiuje hymn jako śpiew połączony z chwal e niem Boga („cantus cum laude Dei”) 4 [...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13630
DOI: 10.21906/rbl.1724
ISSN: 0209-0872
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reginek_Hymnodia_teologia_dzwieku.pdf605,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons