Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13636
Tytuł: Iwona Wendreńska, “Dydaktyka ogólna jako przedmiot kształcenia nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej (1918 -1939)”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, ss. 171 [recenzja]
Autor: Rodek, Violetta
Słowa kluczowe: Iwona Wendreńska; Dydaktyka ogólna jako przedmiot kształcenia nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej (1918 -1939)
Data wydania: 2003
Źródło: "Biuletyn Historii Wychowania" Nr 17-18 (2003), s. 90-92
Abstrakt: Recenzja książki Iwony Wendreńskiej, "Dydaktyka ogólna jako przedmiot kształcenia nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej (1918 -1939)", Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13636
ISSN: 1233-2224
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rodek_iwona_wendrenska_dydaktyka_ogolna_jako.pdf292,77 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons