Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13661
Title: II Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego w Katowicach
Authors: Adamczyk, Tomasz
Keywords: Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego; Wydział Prawa i Administracji; Uniwersytet Śląski; Katowice; ewolucja prawa
Issue Date: 2014
Citation: Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 66, z. 1 (2014), s. 556-557
Abstract: Sprawozdanie z II Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego w Katowicach.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13661
ISSN: 0070-2471
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamczyk_II_Sympozjum_Historykow.pdf224,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons