Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13756
Title: Z dziejów nauki prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Śląskim
Authors: Barcik, Jacek
Keywords: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; WPiA UŚ; Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa
Issue Date: 2018
Citation: "Z Dziejów Prawa" (2018), T. 11 (19), cz. 1, s. 71-85
Abstract: Historia nauczania prawa międzynarodowego w Katowicach wiąże się niemal od samego początku jego istnienia z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (WPiA UŚ). Z osobistych wspomnień wieloletniej kierowniczki późniejszej Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego prof. dr hab. Genowefy Grabowskiej wynika, że już w 1971 r., w którym to rozpoczynała ona swą naukową i dydaktyczną przygodę z Uniwersytetem Śląskim, na młodym Wydziale istniała wyodrębniona jednostka o charakterze zakładu prawa międzynarodowego. Nauczanie akademickie przyszłych prawników nie mogło bowiem obejść się bez solidnego kursu prawa międzynarodowego, którego nazwę zaledwie niedawno, bo na dużej części polskich uniwersytetów dopiero w 1950 r., przemianowano z tradycyjnego prawa narodów (ius gentium) na prawo międzynarodowe1. Zakład ten miał wchodzić w skład czteroinstytutowej struktury organizacyjnej, z jakiej pierwotnie składał się wydział prawa2. Mieścił się na pierwszym piętrze, tuż nad schodami wejściowymi w dawnej legendarnej siedzibie Wydziału, przy ulicy Bankowej 8, przez studentów określanej potem kolokwialnie mianem „ósemki”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13756
ISSN: 2353-9879
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barcik_z_dziejów_nauki_prawa.pdf555,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons