Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13759
Title: Wspomnienia osobiste o Profesorze Sośniaku : Mistrzu i Twórcy Wydziału Prawa
Authors: Kalus, Stanisława
Keywords: Mieczysław Sośniak; historia kształcenia prawników; WPiA UŚ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
Issue Date: 2018
Citation: "Z Dziejów Prawa" (2018), T. 11 (19), cz. 1, s. 137-141
Abstract: Czas mija tak szybko i tak niepostrzeżenie. Przed kilku laty obchodziliśmy rocznicę odejścia w wieczność naszego Mistrza i wspaniałego naukowca Pana Profesora Mieczysława Sośniaka, a teraz minęła właśnie 50. rocznica od wydarzeń, których nie tylko uczestnikiem, ale twórcą i organizatorem był Pan Profesor Sośniak, a więc rocznica powstania Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i jego rozwój do 1990 r. Obie te rocznice są niezwykle istotne i budzą w nas, świadkach minionego czasu, stale żywe i silne uczucia. Uświadamiamy sobie, my, uczniowie Profesora Sośniaka, że już nie przyjdzie On do swego gabinetu na ul. Bankowej 8, nie spotka się z nami, nie zapyta o nasze sprawy, nie pochyli się nad naszymi tekstami, nie wręczy nam ukradkiem notki bibliograficznej napisanej na rozprasowanym opakowaniu po mydełku, a tak przecież niezbędnie potrzebnej. Nie pochyli się nad naszymi pracami, nie wywoła jakże cennej dyskusji, która stanie się podstawą do przemyśleń, do nowych koncepcji, do trwania w tym, co dobre i zasadne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13759
ISSN: 2353-9879
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalus_wspomnienia_osobiste_o_profesorze_sosniaku.pdf448,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons