Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13761
Title: Kierunki badań prowadzonych w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego : historia i aktualność
Authors: Leśniak, Marek
Keywords: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; WPiA UŚ; historia kształcenia prawników; Katedra Kriminalistyki
Issue Date: 2018
Citation: "Z Dziejów Prawa" (2018), T. 11 (19), cz. 1, s. 99-122
Abstract: W procesie stosowania prawa nawzajem uzupełniają się dwie sfery: normatywna oraz deskryptywna. Sfera deskryptywna (opisowa) związana jest z tworzeniem obrazu zdarzenia, łączeniem w tym celu różnego rodzaju informacji, argumentów, prowadzenia odpowiednich wnioskowań. W sferze tej wykorzystywane są twierdzenia takich nauk jak: kryminalistyka, medycyna sądowa, psychologia sądowa, psychiatria sądowa. W sferze normatywnej rekonstruuje się zakresy zastosowania określonych regulacji prawnych, przypisuje się zachowaniom adresatów tych regulacji odpowiednie kwalifikacje deontyczne (kwalifikuje się poszczególne zachowania określonych podmiotów jako nakazane, zakazane, dozwolone, fakultatywne i inne)1. Niestety, czasami spotykamy się z uprawianiem kryminalistyki jako odmiany specyficznej nauki procesu karnego; autorzy zamiast skoncentrować się na sferze deskryptywnej swoje rozważania poświęcają wyłącznie kwestiom normatywnym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13761
ISSN: 2353-9879
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lesniak_kierunki_badan_prowadzonych_w_katedrze.pdf3,72 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons