Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13764
Title: Historia nauk historycznoprawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Authors: Organiściak, Wojciech
Keywords: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; WPiA UŚ; historia kształcenia prawników
Issue Date: 2018
Citation: "Z Dziejów Prawa" (2018), T. 11 (19), cz. 1, s. 51-59
Abstract: Nauki historycznoprawne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mają swój początek wraz z uruchomieniem na Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego studiów prawniczych. Po tym jak Senat UJ uchwałą z 30 marca 1966 r. postanowił wystąpić do Ministra Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o przemianowanie dotychczasowego Studium na „Uniwersytet Jagielloński — Filia w Katowicach” powołano do życia między innymi stanowisko prodziekana ds. Wydziału Prawa, którym został przygotowujący tę część przedsięwzięcia prof. Mieczysław Sośniak oraz pracujący nad całą koncepcją Prorektor ds. Filii UJ prof. Kazimierz Popiołek. Prawnicze studia dzienne rozpoczęły się w roku akademickim 1966/1967, przy czym wcześniej od kilku lat funkcjonowały punkty konsultacyjne prawa zaocznego oraz Zawodowego Studium Administracyjnego, które włączono w skład Filii UJ.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13764
ISSN: 2353-9879
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Organisciak_historia_nauk_historycznoprawnych_na_wydziale.pdf519,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons