Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13769
Title: Profesor Józef Nowacki jako pozytywista
Authors: Tkacz, Sławomir
Keywords: Józef Nowacki; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; WPiA UŚ
Issue Date: 2018
Citation: "Z Dziejów Prawa" (2018), T. 11 (19), cz. 1, s. 123-133
Abstract: Pan Profesor Józef Nowacki wywodził się z Łodzi, tam ukończył studia i rozpoczął swoją pracę naukową w trudnej dziedzinie, jaką jest teoria i filozofia prawa. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Józef Nowacki uzyskiwał kolejne stopnie i tytuły naukowe. Tam w 1959 r. obronił pracę doktorską zatytułowaną Prawo a moralność. Trzy studia, awansując na stanowisko adiunkta. Rozprawa Analogia legis opublikowana w 1964 r. w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego była podstawą habilitacji, po uzyskaniu której Józef Nowacki uzyskał stanowisko docenta. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego został On powołany w 1973 r. Od roku akademickiego 1974/1975 Profesor Józef Nowacki związał się z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie do 2002 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Teorii i Filozofii Prawa (wcześniej Katedry Teorii Państwa i Prawa). Tytuł profesora zwyczajnego Józef Nowacki otrzymał w 1986 r.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13769
ISSN: 2353-9879
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkacz_profesor_jozef_nowacki_jako_pozytywista.pdf481,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons