Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1386
Tytuł: Niemożliwe światy Justyny Bargielskiej : lektura afektywna
Autor: Glosowitz, Monika
Słowa kluczowe: obraz poetycki; Justyna Bargielska
Data wydania: 2014
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, 2014, nr 1/2, s.173-186
Abstrakt: The author analyzes the critical reception of the works by Justyna Bargielska, pondering over mechanisms of defense from over-interpretation or critical misuse included in the poet’s books. Using the hypothesis of narrative sources in defense against accusation as a starting point, she researches Bargielska’s writing strategies, especially in the novel Małe lisy, in order to define the role of shame within. Bargielska’s characters refuse to be ashamed of things, which are generally considered shameful. The purpose of this work is to indicate that this phenomenon – called the “shamelessness strategy” – influences the form of text itself; what it allows for, and what it makes a necessity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1386
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Glosowitz_Prezentacje_Justyna_Bargielska.pdf440,23 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons