Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13862
Title: Kultura czytelnicza dziecka z zespołem Downa (studium przypadku)
Authors: Gawlik, Marta
Keywords: Kultura czytelnicza dziecka; Zespół Downa
Issue Date: 2019
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 4 (2019), s. 117-134
Abstract: Temat artykułu stanowi kultura czytelnicza dwunastoletniego chłopca z zespołem Downa, ucznia IV klasy szkoły specjalnej. W celu zbadania zagadnienia wyznaczono dyspozycje motywacyjne i instrumentalne, a także opisano zachowania czytelnicze dziecka. Wykorzystano również model badania motywacji czytelniczej w perspektywie psychologiczno-pedagogicznej Johna Guthriego i Allana Wigfielda; model ten został zaimplementowany do polskich warunków przez Zofię Zasacką. Omówiono zainteresowania i wybory czytelnicze chłopca. Materiał do badań zebrano po ustaleniu form spędzania przez niego wolnego czasu, przeprowadzeniu wywiadu z jego matką oraz określeniu motywacji czytelniczych dziecka za pomocą kwestionariusza. Analiza obejmowała okres od stycznia do marca 2018 r.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13862
DOI: 10.31261/NB.2019.35.07
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gawlik_Kultura_czytelnicza_dziecka_z_zespolem_Downa_studium_przypadku.pdf468,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons