Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13881
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJach, Łukasz-
dc.contributor.authorChmiel, Sebastian-
dc.date.accessioned2020-05-07T07:18:56Z-
dc.date.available2020-05-07T07:18:56Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citation"Psychologia Ekonomiczna" Nr 13 (2018), s. 19-34pl_PL
dc.identifier.issn2353-7132-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/13881-
dc.description.abstractW artykule zaprezentowano wyniki badania związków pomiędzy spostrzeganą wiarygodnością reklam wykorzystujących regułę społecznego dowodu słuszności lub regułę autorytetu w kontekście refleksyjności poznawczej, maksymalizacji i scjentystycznego światopoglądu. Rezultaty zebrane w próbie 110 osób wykazały, że refleksyjność poznawcza w żaden sposób nie wiązała się z oceną wiarygodności reklam osadzonych w zróżnicowanych kontekstach, maksymalizacja korelowała dodatnio z oceną wiarygodności reklam osadzonych w kontekstach społecznym i naukowym, zaś wraz ze wzrostem poziomu scjentystycznego światopoglądu wzrastał również spostrzegany poziom wiarygodności reklam zawierających odniesienia naukowe. Zastosowana w dalszej kolejności hierarchiczna analiza regresji umożliwiła zidentyfikowanie przestrzeni predyktorów mających znaczenie z punktu widzenia ustosunkowań do zróżnicowanych przekazów reklamowych. Przeprowadzona procedura modelowania równań strukturalnych z wykorzystaniem bootstrappingu ujawniła natomiast bardziej złożone powiązania pomiędzy maksymalizacją i scjentoteizmem w zakresie efektów wywieranych na spostrzeganą wiarygodność reklam wykorzystujących argumenty naukowe.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectwywieranie wpływu w reklamiepl_PL
dc.subjectrefleksyjność poznawczapl_PL
dc.subjectmaksymalizacjapl_PL
dc.subjectscjentystyczny światopoglądpl_PL
dc.subjectscjentoteizmpl_PL
dc.title„Polecam!” – naukowiec / „Polecam!” – konsument. Znaczenie obecności społecznych lub naukowych dowodów słuszności dla oceny wiarygodności reklam w kontekście refleksyjności poznawczej, maksymalizacji i światopoglądu scjentystycznegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.identifier.doi10.15678/PJOEP.2018.13.02-
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jach_Polecam_naukowiec_Polecam_konsument_Znaczenie_obecnosci_spolecznych.pdf550,36 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons