Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1394
Tytuł: Oddziaływanie atramentów oraz pigmentów na podłoże papierowe : klasyfikacja i charakterystyka najważniejszych pigmentów stosowanych w zbiorach bibliotecznych
Autor: Bangrowska, Agnieszka
Słowa kluczowe: library collections; pigments; ink; library technology; collection preservation
Data wydania: 2015
Źródło: A. Tokarska (red.), "Z życia książki : prace ofiarowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty" (S. 27-45). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The purpose of this article is to present the characteristics and segregation of inks and pigments used in library collections in various historical periods, as well as the capability for their recognition. Pigments are colorful substances, in their fragmented state used for manufacturing of paints, as well as dyeing paper, rubber, synthetic fabrics, plastics, and ceramics. They are divided into organic and non-organic; these in turn are divided into natural and artificial. According to the contemporary electron theory, the color of an organic compound is caused by the presence of bonded π electron sets within, which are easily excited, absorbing the radiation of a determined wavelength in the visible spectrum; the unabsorbed spectrum components are reflected, giving out the notion of color. In the classic theory, the color depends on the presence of groups called chromophores within the particle. The color compound becomes a pigment only after introducing an atom group called the auxochrome into the particle.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1394
ISBN: 9788380123298
9788380123304
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bangrowska_Oddzialywania_atramentow_oraz_pigmentow.pdf670,04 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons