Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13968
Title: Trwałe wartości w zmieniającym się społeczeństwie w nauczaniu społecznym Jana Pawła II - recenzja
Authors: Myszor, Jerzy
Keywords: recenzja; Wojciech Świątkiewicz
Issue Date: 1998
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 31 (1998), s. 455-458
Abstract: "To już szóste sympozjum piekarskie, poprzednie: „Ks. Jan Alojzy Ficek i Piekary Śląskie w XIX wieku. Działalność religijno-społeczna ks. Jana A. Ficka i rola Piekar jako centrum katolicyzmu społecznego na Górnym Śląsku w XIX wieku”, Katowice 1992; „Metropolia katowicka – górnośląska. Dziedzictwo Katowice 1994; „Kościół katolicki wspólnotą misyjną”, Katowice 1995; „Pojednanie i sprawiedliwość społeczna”, Katowice 1996. Wszystkie konferencje, poza ostatnią – pod redakcją prof. Świątkiewicza, przygotowali wspólnie prof. Wojciech Świątkiewicz i ks. prof. Janusz Wycisło." (fragm.)
Description: recenzja książki: TRWAŁE WARTOŚCI W ZMIENIAJĄCYM SIĘ SPOŁECZEŃSTWIE W NAUCZANIU SPOŁECZNYM JANA PAWŁA II. VI sympozjum naukowe. Pod patronatem honorowym Metropolity Górnośląskiego abpa dra Damiana Zimonia. Redakcja naukowa Wojciech Świątkiewicz. Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris, Katowice 1997, ss. 176.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13968
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_recenzja_Trwale_wartosci_w_zmieniajacym_sie_spoleczenstwie_w_nauczaniu.pdf221,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons