Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13983
Tytuł: Miłość i odpowiedzialność - wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa
Autor: Pastwa, Andrzej
Gwóźdź, Monika
Słowa kluczowe: Miłość; Odpowiedzialność
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;nr 3033
Abstrakt: Dwa passusy z niestarzejącego się „podręcznika miłości”, upewniające o niebanalności merytorycznego przesłania i o sile prawdy zawartej w słowach wielkiego nauczyciela personalizmu Karola Wojtyły-Jana Pawła II. Nader aktualne współcześnie - w „ponowoczesnej rzeczywistości” - czasach podkopywania obowiązujących systemów wartości, przekraczania kolejnych granic etycznych i moralnych, porzucania kanonów metafizycznego rozumienia człowieka na rzecz przyznania kulturze mandatu kreacji osoby, epatowania tyleż chwytliwymi, co groźnymi hasłami zrównania płci, jednostkowej autonomii (niezależności) i indywidualnej samorealizacji...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13983
ISBN: 978-83-226-2134-9
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pastwa_Milosc_i_odpowiedzialnosc.pdf2,05 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons