Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1400
Tytuł: Dealing with the heritage : byzantine experiments with greek drama
Autor: Marciniak, Przemysław
Słowa kluczowe: dramat grecki; literatura bizantyńska
Data wydania: 2004
Źródło: Scripta Classica, Vol. 1 (2004), s. 67-93
Abstrakt: Przedmiotem rozważań podjętych w artykule są utwory literatury bizantyńskiej wzorowane bądź pozostające pod wpływem dramatów antycznych: dwa teksty niedramatyczne - satyra Podróż Mazarisa do Hadesu (XV wiek) oraz tzw. inwektywa humanistyczna autorstwa Jana Argyropoulosa (również XV wiek). Oba teksty obfitują w słownictwo zaczerpnięte z komedii Arystofanesa. Dramatami są trzy następne utwory literackie - centon Christos Paschon, Katomyomachia Teodora Prodromosa oraz Dramation Michała Hapluchejra. Analiza porównawcza Christos Paschon i Katomyomachii wykazuje istotne podobieństwa pomiędzy tymi utworami, co przemawia za dwunastowiecznym pochodzeniem centonu. Dramat Christos Paschon jest również przykładem bizantyńskiej imitatio, podczas gdy Katomyomachię można by określić mianem aemulatio.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1400
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Marciniak_Dealing_with_the_heritage.pdf1,15 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons