Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1400
Title: Dealing with the heritage : byzantine experiments with greek drama
Authors: Marciniak, Przemysław
Keywords: dramat grecki; literatura bizantyńska
Issue Date: 2004
Citation: Scripta Classica, Vol. 1 (2004), s. 67-93
Abstract: Przedmiotem rozważań podjętych w artykule są utwory literatury bizantyńskiej wzorowane bądź pozostające pod wpływem dramatów antycznych: dwa teksty niedramatyczne - satyra Podróż Mazarisa do Hadesu (XV wiek) oraz tzw. inwektywa humanistyczna autorstwa Jana Argyropoulosa (również XV wiek). Oba teksty obfitują w słownictwo zaczerpnięte z komedii Arystofanesa. Dramatami są trzy następne utwory literackie - centon Christos Paschon, Katomyomachia Teodora Prodromosa oraz Dramation Michała Hapluchejra. Analiza porównawcza Christos Paschon i Katomyomachii wykazuje istotne podobieństwa pomiędzy tymi utworami, co przemawia za dwunastowiecznym pochodzeniem centonu. Dramat Christos Paschon jest również przykładem bizantyńskiej imitatio, podczas gdy Katomyomachię można by określić mianem aemulatio.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1400
ISSN: 1732-3509
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marciniak_Dealing_with_the_heritage.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons