Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1401
Tytuł: La critica del culto nel giudaismo sotto la dominazione ellenistica e romana
Autor: Malina, Artur
Słowa kluczowe: Judaizm; panowanie helleńskie; panowanie rzymskie; krytyka
Data wydania: 2004
Źródło: Scripta Classica, Vol. 1 (2004), s. 103-115
Abstrakt: Religijnym centrum judaizmu w okresie dominacji helleńskiej i rzymskiej w Palestynie była Jerozolima i jej świątynia. Stosunek do kultu sprawowanego w świątyni charakteryzował coraz bardziej napięte relacje między rodzącym się chrześcijaństwem a judaizmem. Spór ten nie ustał po zburzeniu świątyni, lecz jeszcze się nasilił, obejmując między innymi kwestie kanonu biblijnego, tłumaczeń wspólnych tekstów oraz zasad ich interpretacji. Zagadnienie krytyki kultu jest szczególnie interesujące, ponieważ kult świątynny był przedmiotem negatywnej oceny także w kręgach judaizmu. Autor artykułu przedstawia świadectwa tej krytyki, zwracając szczególną uwagę na jej motywacje. Omawia źródła hebrajskie, aramejskie i greckie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1401
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Malina_La_critica_del_culto_nel_giudaismo_sotto.pdf544,71 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons