Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1406
Tytuł: Od romantycznego obrazu miasta Słowackiego ku nostalgicznym poszukiwaniom : Krzemieniec w "Krótkich dniach" Włodzimierza Paźniewskiego
Autor: Dutka, Elżbieta
Słowa kluczowe: Literatura polska; Historia literatury
Data wydania: 2004
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, J. Ryba (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy, dzieła, czytelnicy" (s. 221-236). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: "Krótkie dni - opublikowana w 1983 roku debiutancka powieść Włodzimierza Paźniewskiego1 - przedstawia ją „dziwną krainę ”. Tak w utworze została nazwana południowo-wschodnia część Drugiej Rzeczypospolitej, ukazana w przededniu wojny. Autor szkicuje specyficzny klimat tego miejsca (na który składa się nie tylko codzienność, ale również niezwykła atmosfera przepełniona tajemnicą i magią), przynosi portrety mieszkańców, opisuje ich zajęcia, radości, troski, a także niepokoje. Centrum świata przedstawionego w utworze katowickiego pisarza i publicysty stanowi Krzemieniec (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1406
ISBN: 8322613474
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dutka_Od_romantycznego_obrazu_miasta_Slowackiego.pdf645,7 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons