Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1408
Tytuł: Chromatografia gazowa w badaniach zabytkowego materiału bibliotecznego
Autor: Śliwiok, Józef
Słowa kluczowe: antique library material; library collection preservation; library collection maintenance; gas chromatography
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Tokarska (red.), "Z życia książki : ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz kontekstyprace ofiarowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi" (S. 46-52). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Gas chromatography allows to identify and quantify natural organic compounds present in glues of antique library materials, as well as products of their alterations. Familiarity with this data allows to compile the data on the bases of the antique library material natural ageing process mechanism. Such data facilitates making decisions on the scope of maintenance and selection of natural materials and modern substitutes.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1408
ISBN: 9788380123298
9788380123304
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sliwiok_Chromatografia_gazowa_w_badaniach.pdf549,47 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons