Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1412
Tytuł: On studies in some systematic and interpretational aspects of Greek syntax : "Modus potentialis"
Autor: Tofilski, Łukasz
Słowa kluczowe: modus potentialis; składnia grecka
Data wydania: 2005
Źródło: Scripta Classica, Vol. 2 (2005), s. 83-95
Abstrakt: W artykule omówiono problem interpretacji funkcji greckiego potentialisu, którego powierzchniową reprezentacją jest optatiwus z partykułą dv/K£(v). Kwestii tej nie została dotychczas poświęcona w całości żadna praca, mimo że badacze składni greckiej przyznają, iż to zagadnienie jest bardzo trudne. Część pierwsza jest prezentacją istotnych w dorobku światowym pozycji, których autorzy odnoszą się w ogóle do tego problemu. Następnie, w rozwinięciu przedstawiono możliwości interpretowania rozpoznanych funkcji systemowych badanej konstrukcji, z odniesieniem się do ich znaczeniowych i kategorialnych odpowiedników w językach nowożytnych. Szczególną uwagę zwrócono na pragmatyczne aspekty funkcji potentialisu, których badanie stanowi zasadniczą trudność w interpretowaniu znaczenia tekstu starożytnego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1412
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tofilski_On_studies_in_some_systematic_and_interpretational_aspects.pdf577,32 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons