Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1422
Tytuł: Dawne oprawy książek w świetle inwentarzy i korespondencji Radziwiłłowskiej
Autor: Jarczykowa, Mariola
Słowa kluczowe: private book collection; house library; ancestral library; antique books; bindings; Michał Hieronim Radziwiłł book collection; Nieborów library
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Tokarska (red.), "Z życia książki : ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty : prace ofiarowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi" (S. 73-89). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents book bindings in the Radziwiłł collection, mainly based on preserved catalogues. The largest amount of information covers various copies of the Bible. They were opulently bound and stored in the treasury, but also in mobile and personal libraries. Copies offered to kings and other notables were bound in velvet and silver. The value of various editions of the Bible is also manifested by prices exhibited alongside descriptions in the Salomon Rysiński library inventory. The considerable registry of the Nieśwież library from the year 1651, Jan Hanowicz noted many interesting details related to book bindings. He described the fabric (leather, satin, silk, paper, parchment), sometimes distinguished the type of wood (sycamore boards), and added information on fittings. There are also interesting notes on the condition of books in the 17th century — some were already dirty, rotten, and incomplete. In the Biržaiinventory, we can also find information on bindings, especially of books stored in the cabinet of curiosities. The creator of the Nieborów library — Michał Hieronim Radziwiłł — not only designated a unique location for his collection, but also gathered books bound by European bookbinding masters. Some copies from the Radziwiłł collection remained in library llections to this day; in their contemporary descriptions, bindings are also included.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1422
ISBN: 9788380123298
9788380123304
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jarczykowa_Dawne_oprawy_ksiazek_w_swietle_inwentarzy.pdf680,47 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons