Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1424
Title: Warianty radełek wizerunkowych na szesnastowiecznych oprawach książkowych w Zabytkowej Bibliotece oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie : analiza kompozycji i tematów ikonograficznych wybranych tłoczeń
Authors: Biały, Agnieszka
Keywords: Jasna Góra Monastery library; antique book collection; book cover decoration; branding knurls; bookbinding knurls
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Tokarska (red.), "Z życia książki : ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty : prace dedykowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi", (S. 90-108). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article describes bookbinding branding knurls used for decoration of leather covers of books in the light of tools and compositions used in the history of bookbinding, with an attempt to present their coherence with works and art of Renaissance. There are many valuable, unique books on the shelves of the Jasna Góra Antique Library in Częstochowa. Among 16th century codices, there is a large group of covers with ornaments created using the bookbinding knurls.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1424
ISBN: 9788380123298
9788380123304
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bialy_Warianty_radelek_wizerunkowych_na_szesnastowiecznych.pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons