Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1425
Tytuł: Między paternalizmem a restrykcyjnością. Prawa pracownicze w kodeksach etycznych firm
Autor: Czakon, Tomasz
Słowa kluczowe: etyka; etyka społeczna; kodeksy etyczne
Data wydania: 2013
Wydawca: Toruń : Dom Wydawniczy DUET
Abstrakt: Many companies, big and small ones, national and international ones, have their own codes of ethics. They are treated as a symptom of nobleness and symbol of ethical acting both by the management of these companies, as well as by the surrounding. Anyway, acting more ethically than companies which do not have such document. I have decided to check if it is true and if companies’ codes of ethics are ethical and if they meet essential ethical standards. To accomplish this I have analyzed the contents of 49 codes concerning the attitude towards employees as a specially interested party. I have assumed, using the knowledge of the ethics of business and specially postulates concerning the contents of codes of ethics, that these documents meet required expectations. The analysis revealed the fact that some kinds of companies’ codes of ethics can be distinguished. First of all, they are authoritarian, to a lesser of higher degree, (it means that they reject partnership relations with employees). Most part is restrictive towards employees (it means that they require more than it is possible and accepted), and some are paternalistic (which means that they are authoritarian but not restrictive). In spite of expectations of employees and ethicists constructing expectations towards the codes, I have not found partnership codes in the analyzed codes, that is the ones which declare cooperation with employees and do not have any authoritarian or restrictive features. Therefore, I can say that companies’ codes of ethics analyzed by me are not ethical. Many ethicists treat companies’ codes of ethics as one of the tools to solve the problem of ethical deficit in running a business, while these documents reveal considerable deficiency.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1425
ISBN: 978-83-62558-77-3
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czakon_Miedzy_paternalizmem_a_restrykcyjnosicia.pdf1,22 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w RE-BUŚ są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.