Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1428
Tytuł: Stan zachowania i konserwacja książki w województwie ruskim (XVI-XVIII wiek)
Autor: Różycki, Edward
Słowa kluczowe: Lviv City Council book collection; antique book binding; historical book collection; librarian prints; librarian manuscripts
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Tokarska (red.), "Z życia książki : ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty : prace ofiarowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi" (S. 109-125). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article aims to research documents and archival files — mostly inventories and library registers of collections of magnates, noblemen, and townsmen, with special emphasis on Lviv as the capital of the Ruthenian Province. In Lviv cashbooks, there are notes on successive bindings of administrative and judicial books, file books, as well as librarian prints and manuscripts belonging to the Lviv City Council book collection.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1428
ISBN: 9788380123298
9788380123304
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rozycki_Stan_zachowania_i_konserwacja_ksiazki.pdf581,38 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons