Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14295
Title: Wybór biskupa w świetle listów św. Cypriana
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: Św. Cyprian; Listy
Issue Date: 2001
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 34 (2001), s. 109-114
Abstract: Listy św. Cypriana (f258) stanowią najstarszy obszerny zbiór korespondencji biskupa w sprawach kościelnych. Wszystkie listy Cypriana, jak i te, które otrzymał i tak znalazły się w jego zbiorze, dotyczą spraw publicznych. Nie ma wśród nich listów poświęconych wprost objęciu urzędu biskupa, ale jest dość drobnych wzmianek, aby po uważnym ich przestudiowaniu można było sobie wyrobić ogólny pogląd, w jaki sposób w Afryce Łacińskiej w połowie III w. dokonywano wyboru biskupa...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14295
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Wybor_biskupa_w_swietle_listów.pdf479,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons