Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1441
Tytuł: Tematyka ochrony zbiorów bibliotecznych w czasopiśmiennictwie światowym na podstawie bazy BABIN za lata 1990-2010
Autor: Żołędowska-Król, Beata
Słowa kluczowe: protection of library collections; methods of preserving documents; conversion of collections; disasters at libraries
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Tokarska (red.), "Z życia książki : ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty : prace dedykowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi" (S. 156-177). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The work constitutes an overview of the source literature concerning theoretical and practical issues related to the protection of library collections. The said overview consists in discussing the articles included into Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Piśmiennictwo zagraniczne [i.e. Analytical Bibliography of Library and Information Science. Foreign Literature] (BABIN) for the years 1990—2010. The texts pertaining to the protection of collections were separated into several issues: theoretical works, methods of preserving library collections, library theft, disasters at libraries and handling their aftermaths, factors having detrimental impact on library collections’ materials as well as programmes aimed at conversion of library collections. By analysing the above-mentioned issues, we gain a necessary perspective not only regarding the schemes and projects implemented around the world, but also on experience of various libraries within the scope of the preservation and protection of documents.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1441
ISBN: 9788380123298
9788380123304
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zoledowska_Krol_Tematyka_ochrony_zbiorow_bibliotecznych.pdf621,56 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons