Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14445
Title: Doświadczanie wsparcia społecznego przez młodzież
Other Titles: Experience of support for young people
Authors: Ostafińska-Molik, Barbara
Wysocka, Ewa
Keywords: Młodzież; wsparcie; system wsparcia
Issue Date: 2014
Citation: "Pedagogika Społeczna" 2014, nr 3, s. 83-104
Abstract: Artykuł dotyczy sposobu postrzegania wsparcia ze strony różnych podmiotów i środowisk wychowawczych, otrzymywanego przez adolescentów zróżnicowanych pod względem funkcjonowania społecznego (młodzie¿ z zaburzeniami zachowania i młodzież prawidłowo przystosowana). Autorki wychodzę z założenia, że wsparcie społeczne pełni wielorakie funkcje, stanowiąc dostępną pomoc w sytuacjach trudnych, a także punkt odniesienia dla wyborów autokreacyjnych młodego pokolenia (środowisko życia wpierające pokonywanie problemów rozwojowych i życiowych).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14445
ISSN: 1642-672X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ostafińska-Molik_Doswiadczanie_wsparcia_spolecznego_przez.pdf603,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons