Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1445
Tytuł: Problemy bibliotek i ochrony ich zbiorów w świetle wybranych artykułów z czasopism polskich w latach 1994-2013
Autor: Kamińska, Joanna
Słowa kluczowe: protection of resources; library resources; library resources; library construction; modernization
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Tokarska (red.), "Z życia książki : ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty : prace dedykowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi" (S. 178-191). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: This article attempts to investigate the social awareness of the problems concerning the protection of the library resources. Continuing the analysis for the years 1946—1993 carried out by Jerzy Ratajewski, statements published in the Polish national press in the years 1994— 2013 were employed as a measure of public interest in this matter. The analyzed material allows concluding that the question of the protection of the library resources presented on the pages of the national journals has not changed desirably. Among the raised issues, the question of factors destroying the resources is dominant. Modern security systems installed predominantly in newly built or modernized libraries were dealt with relatively more frequently. The issue being focused on most often currently is the digitization of documents, which, however, is presented mainly in the context of accessibility to cultural goods by a general audience, rather than as a method of protecting the resources for future generations.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1445
ISBN: 9788380123298
9788380123304
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kaminska_Problemy_bibliotek_i_ochrony_ich_zbiorow.pdf560,04 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons