Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1447
Tytuł: Kodeksy etyczne firm jako narzędzie budowy instytucji totalnej
Autor: Czakon, Tomasz
Słowa kluczowe: ethics; social ethics; total institution; corporate codes of ethics
Data wydania: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, Z. 85 (2015), s. 119-128
Abstrakt: Many companies have codes of ethics. They are often treated by the management of these companies and by the business environment as a manifestation of ethical action. I decided to check if this is indeed. For this purpose I analyzed 49 codes. The conclusions are not optimistic – analysed codes do not comply with the ethical standards. From the point of view of the presence of workers’ rights corporate codes of ethics are authoritarian and restrictive, and sometimes they are paternalistic. Part of the standards in corporate codes of ethics can even be considered as a tool for construction of a total institution – in the Goffman’s meaning.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1447
ISSN: 1641-3466
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czakon_Kodeksy_etyczne_firm_jako_narzedzie_budowy_instytucji_totalnej.pdf492,34 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons