Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1450
Tytuł: Rozważania o utracie książek
Autor: Heska-Kwaśniewicz, Krystyna
Słowa kluczowe: private book collections; historical resource; collection protection; books in literature
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Tokarska (red.), "Z życia książki : ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty : prace dedykowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi" (S. 195-208). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is devoted to the feelings of people who have lost their private book collections as a result of dramatic historical events and other disasters, as well as to librarians, who are saving library collections in extreme situations. Tragedies experienced in such Times are compared to mourning after the loss of loved ones, and devotion to saving books can be described as heroic. Our national history presents us with a rich exemplification material for such deliberations.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1450
ISBN: 9788380123298
9788380123304
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Heska_Kwasniewicz_Rozwazania_o_utracie_ksiazek.pdf516,31 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons