Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1455
Tytuł: Pieśń religijna w twórczości Józefa Świdra z uwzględnieniem "Ewokacji na fortepian i orkiestrę smyczkową"
Autor: Kochańska, Anna
Data wydania: 2004
Źródło: K. Turek, B. Mika (red.) "Pieśń religijna na Śląsku : stan zachowania i funkcje w kulturze" (S. 91-100). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article includes information about the composing and organizational activity of Józef Świder. This activity was associated with vocal music. The author made a division of vocal pieces of religious theme. There were four groups of composition distinguished within these pieces: pieces with Latin liturgical texts (as a whole or using textual paraphrases); pieces in Polish language with a non-liturgical text; pieces with texts of Polish religious poetry; religious songs in foreign languages. The text also presents vocal and instrumental pieces, which belong to religious music. The author was influenced by the scope of content, selection of texts and ways of performance. The results from the classification include information about the most popular types of religious songs used by Świder, their inspirations, and guidelines of the sonic language. Moreover, the text also includes many invaluable quotes, which characterize the vocal output of the composer. A large part of the article is devoted to the analysis of Ewokacja na fortepian i orkiestrą smyczkową, a piece, which belongs to the secular type of music inspired by fragments of well-known and popular religious songs of Silesia. The author included a list of melodies, which were cited by Świder in particular parts of Ewokacja. Methods of their development and correlation with the rest of material are explained in detail in order to explain the way of their usage by the composer. The creative attitude of Józef Świder towards religious themes was determined in the final part of the article. The author tried to place and evaluate the pieces of this genre against the background of the entirety of compositional output of the artist.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1455
ISBN: 8322613695
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kochanska_Piesn_religijna_w_tworczosci_Jozefa_Swidra.pdf497,54 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons