Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1464
Tytuł: O dwóch typach pojmowania komunizmu
Autor: Czakon, Tomasz
Słowa kluczowe: filozofia społeczna; marksizm
Data wydania: 1990
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Źródło: Folia Philosophica, T. 7 (1990), s. 153-165
Abstrakt: The object of this article is to present the fundamental atttitudes to the conception of the visiion o f communisim pronounced by Polish Maxists after 1956. The author distinguishes two basiic methods for interpreting the vision of communism: maximalist and open. The maximalist interpretation assumes an ahistoric concept, aiming towards concentrating attention on one characteristic of communism considered as central, and its absolute significance. The open interpretation exhibits at least one o f the following chacteristics: retreat from the single-factor approach, presenting evolution o f the vision of communism, giving up the claims of its definitive natmre.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1464
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czakon_O_dwoch_typach_pojmowania_komunizmu.pdf842,79 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons